logo

Pojištění proti úpadku

Pojistka-2017 podminky      
Naše CK je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNION Pojistka 2024 Všeobecné obchodní podmínky      

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V ceně každého zájezdu je navíc zahrnuto komplexní cestovní pojištění, které sestává z pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. Nově obsahuje i události spojené s Covid- 19. Cestovní pojištění sjednáváme u pojišťovny UNION, a. s. s následujícími limity:

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 8 mil. Kč
– ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 1 mil. Kč
– ošetření zubů max. 7 500 Kč
– náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč
pojištění zavazadel 18 000 Kč
úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč
pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku